Zmena cien od 1. 9. 2021

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o zmene cenníka našich služieb s účinnosťou od 1. 9. 2021.

Jazykové kurzy ZADARMO

Dovoľujeme si Vás informovať o našej špeciálnej ponuke pre Vás a to vo forme 50 vyučovacích hodín a to úplne zdarma.

Začiatok výučby v priestoroch jazykovej školy

Vážení klienti dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe nariadenia vlády SR  sa od 1.6.2020 budú môcť realizovať kurzy anglického jazyka aj v priestoroch našej školy za prísnych bezpečnostných podmienok.

Jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji

Vzdelávací projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.