Tlmočenie

Profesionálne simultánne, osobné a konsekutívne tlmočenie z / do anglického jazyka a iných jazykov.

Ponúkame vám špecialistov na jazyk, vďaka ktorému je zabezpečená kvalita, profesionalita, no predovšetkým úspech pri dosahovaní cieľov. Pomáhame vám pri rozširovaní vašich služieb so zahraničnými partnermi a tým zabezpečujeme celkové napredovanie vašej spoločnosti.

Simultánne tlmočenie

Tlmočenie prebiehajúce súčasne

Osobné tlmočenie: „neformálnym“ spôsobom. Osobné sprevádzanie klienta na súkromných akciách, kde nie je určené tempo ani spôsob tlmočenia. Vzniká po dohode oboch strán.

Konsekutívne: Tlmočenie informácií v určenom čase. Tlmočník dostáva priestor na zhrnutie a preklad informácií na pokyn.

Cenník tlmočenia

Tlmočenie

základného charakteru
28
00
každá začatá hodina
  • prezentácie
  • semináre
  • pracovné stretnutia
  • iné

Tlmočenie

odborného charakteru
35
00
každá začatá hodina
  • prezentácie
  • semináre
  • pracovné stretnutia
  • iné

Špeciálne tlmočenie

Špeciálne tlmočenie
40
00
každá začatá hodina
  • Špeciálne tlmočenie je tlmočenie vysoko náročné na odbornosť a je nutné sa na neho vopred pripraviť. Pri objednávaní tlmočenia je potrebné dodať podkladové materiály, alebo uspokojivo popísať tému na dostatočnú prípravu po terminologickej stránke)

Stornovanie

V prípade zrušenia objednaného tlmočenia 3 pracovné dni alebo v dobe kratšej sa účtuje poplatok 50% z objednávkovej ceny. Pri zrušení objednávky počas 24 hod. pred začatím tlmočenia sa účtuje storno poplatok 100% objednávkovej ceny. Hodina tlmočenia znamená každú začatú hodinu prítomnosti tlmočníka. Cena nezahŕňa náklady tlmočníka spojené s vykonávaním tlmočenia (strava, doprava, ubytovanie a pod.). Tieto náklady znáša objednávateľ tlmočenia.

Pracovná doba

Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení. Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, t.j. 4 hodín. V takom prípade predstavuje odmena tlmočníka 50% základnej dennej sadzby. Nasadenie dlhšie ako 4 hodiny sa rozumie ako celodenné nasadenie. Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, zvyšuje sa základná sadzba za každú začatú hodinu minimálne o 15%.Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka inú činnosť, ako bola vopred dohodnutá.

Objednávka tlmočenia