Jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji

Vzdelávací projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
IMG_0010

Získajte 50 vyučovacích hodín úplne zadarmo!

Vzdelávací projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

MT – EduHouse s.r.o.
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Trvanie projektu: 05/2018 – 04/2021

Výška NFP: 123 171,51 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.employment.gov.sk       

Povinné zverejňovanie:

Časť : objednávky

Dátum zverejnenia: 7.1.2020 :   Objednávka č.1/2020 Reklamná kampaň: Objednávka Filma s.r.o.

O projekte

Práve teraz vám ponúkame jedinečnú možnosť prihlásiť sa do projektu “Jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji” a rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti Anglického a Nemeckého jazyka a to úplne zadarmo! Prihláste sa na jeden z nižšie uvedených termínov už dnes, nakoľko sú jednotlivé kurzy kapacitne obsadené. Cieľová skupina 1. mladí do 25 rokov,2. samostatne zárobkovo činné osoby,3. zamestnanci.

Najbližšie otvárame: Dovoľujeme si Vás informovať, že jazykové kurzy a vzdelávanie je už ukončené. Nie je už možné prihlásiť sa na jazykový kurz. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

PROSÍME ZÁUJEMCOV, ABY SA NA KURZ NAHLASOVALI AŽ PO ZVEREJNENÍ TERMÍNU ZAČATIA KURZU. V PRÍPADE NAHLÁSENIA SA NA KURZ BEZ UVEDENÉHO TERMÍNU JE PRIHLÁŠKA NEPLATNÁ.

Angličtina pre začiatočníkov

Prešov, Konštantínova 6

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 12: začiatok od 6.10.2020
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: utorok a piatok
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov, Konštantinová 6
 • Počet voľných miest: obsadené

Sabinov, Námestie slobody 41

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 11: od 5.10.2020 ( pondelok)
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: Pondelok a Streda
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Sabinov, Námestie Slobody 41
 • Počet voľných miest: obsadené

Angličtina pre mierne pokročilých

Prešov, Konštantínova 6

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 4: od 6.10.2020
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: utorok a štvrtok
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov
 • Počet voľných miest: obsadené

Nemčina pre začiatočníkov

Prešov, Konštantínova 6

Kurz je orientovaný na vysvetlenie základov Nemčiny, oboznámenie sa s gramatikou, syntaxom a základnou slovnou zásobou. Hlavným cieľom je však naučiť Vás komunikovať bez najmenších problémov. Predošlé skúsenosti s Nemeckým jazykom nie sú povinné.
 • Termín kurzu 2: pripravujeme
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: Pondelok od 16:45 do 17:45 a Štvrtok od 18:00 do 19:00
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov
 • Počet voľných miest: obsadené

Sabinov, Námestie slobody 41

Kurz je orientovaný na vysvetlenie základov Nemčiny, oboznámenie sa s gramatikou, syntaxom a základnou slovnou zásobou. Hlavným cieľom je však naučiť Vás komunikovať bez najmenších problémov. Predošlé skúsenosti s Nemeckým jazykom nie sú povinné.
 • Termín kurzu 3: pripravujeme (prihlasovať sa je možné až po zverejnení termínu)
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: pripravujeme
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Sabinov, Námestie Slobody 41
 • Počet voľných miest:

Naša činnosť

Záleží nám na jazykovom vzdelávaní a preto je našou snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre všetkých záujemcov v oblasti vzdelávania. V rámci Prešovského kraja sme pre záujemcov pripravili niekoľko špeciálnych aktivít z cieľom zvýšiť kvalitu výučby anglického či nemeckého jazyka.

Tvorba vzdelávacích materiálov

Pre našich klientov sme pripravili nami vytvorené výučbové materiály v ktorých je zahrnutá filozofia našej Jazykovej školy eXtra. Efektívna a praktická výučba prinášajúca výsledky. Vytvorili sme učebnice v 3 rôznych podobách. Angličtina pre začiatočníkov, angličtina pre mierne pokročilých a nemčina pre začiatočníkov. Skĺbiť efektívne vysvetlenie gramatiky, slovnej zásoby a zaujímavých cvičení bola pre nás veľká výzva, avšak, spokojnosť a efektivita vo výučbe s použitím našich učebníc je jasným dôkazom, že naša práca bola vykonaná výborne
Veríme, že naše učebnice budú motiváciou pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o výučbu cudzieho jazyka a dopomôžu im k jednoduchému a ľahšiemu osvojeniu si cudzieho jazyka.

Realizácia vzdelávacích programov

Vďaka našej jazykovej škole E-Xtra zvýšime a zlepšíme jazykové kompetencie u vic ako 100 absolventov a to úplne zdarma.

MT – EduHouse s.r.o.
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Trvanie projektu: 05/2018 – 04/2021

Výška NFP: 123 171,51 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.employment.gov.sk       

Povinné zverejňovanie:

Časť : objednávky

Dátum zverejnenia: 7.1.2020 :   Objednávka č.1/2020 Reklamná kampaň: Objednávka Filma s.r.o.