Jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji

Vzdelávací projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
IMG_0010

Získajte 50 vyučovacích hodín úplne zadarmo!

Vzdelávací projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

O projekte

Práve teraz vám ponúkame jedinečnú možnosť prihlásiť sa do projektu “Jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji” a rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti Anglického a Nemeckého jazyka a to úplne zadarmo! Prihláste sa na jeden z nižšie uvedených termínov už dnes, nakoľko sú jednotlivé kurzy kapacitne obsadené. Cieľová skupina 1. mladí do 25 rokov,2. samostatne zárobkovo činné osoby,3. zamestnanci.

Najbližšie otvárame

PROSÍME ZÁUJEMCOV, ABY SA NA KURZ NAHLASOVALI AŽ PO ZVEREJNENÍ TERMÍNU ZAČATIA KURZU. V PRÍPADE NAHLÁSENIA SA NA KURZ BEZ UVEDENÉHO TERMÍNU JE PRIHLÁŠKA NEPLATNÁ.

Angličtina pre začiatočníkov

Prešov, Konštantínova 6

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 12: začiatok od 6.10.2020
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: utorok a piatok
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov, Konštantinová 6
 • Počet voľných miest: obsadené

Sabinov, Námestie slobody 41

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 11: od 5.10.2020 ( pondelok)
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: Pondelok a Streda
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Sabinov, Námestie Slobody 41
 • Počet voľných miest: obsadené

Angličtina pre mierne pokročilých

Prešov, Konštantínova 6

Úvod do angličtiny zrozumiteľne a efektívne. Kurz je prispôsobený potrebám a požiadavkám nováčika v oblasti Anglického jazyka. Nie sú nutné akékoľvek predošlé znalosti angličtiny.
 • Termín kurzu 4: od 6.10.2020
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: utorok a štvrtok
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov
 • Počet voľných miest: obsadené

Nemčina pre začiatočníkov

Prešov, Konštantínova 6

Kurz je orientovaný na vysvetlenie základov Nemčiny, oboznámenie sa s gramatikou, syntaxom a základnou slovnou zásobou. Hlavným cieľom je však naučiť Vás komunikovať bez najmenších problémov. Predošlé skúsenosti s Nemeckým jazykom nie sú povinné.
 • Termín kurzu 2: pripravujeme
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: Pondelok od 16:45 do 17:45 a Štvrtok od 18:00 do 19:00
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Prešov
 • Počet voľných miest: obsadené

Sabinov, Námestie slobody 41

Kurz je orientovaný na vysvetlenie základov Nemčiny, oboznámenie sa s gramatikou, syntaxom a základnou slovnou zásobou. Hlavným cieľom je však naučiť Vás komunikovať bez najmenších problémov. Predošlé skúsenosti s Nemeckým jazykom nie sú povinné.
 • Termín kurzu 3: pripravujeme (prihlasovať sa je možné až po zverejnení termínu)
 • Frekvencia výučby: 2x týždenne
 • Deň a čas výučby: pripravujeme
 • Trvanie kurzu: 50 vyučovacích hodín
 • Typ výučby: skupinová
 • Miesto výučby: Sabinov, Námestie Slobody 41
 • Počet voľných miest:

Naša činnosť

Záleží nám na jazykovom vzdelávaní a preto je našou snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre všetkých záujemcov v oblasti vzdelávania. V rámci Prešovského kraja sme pre záujemcov pripravili niekoľko špeciálnych aktivít z cieľom zvýšiť kvalitu výučby anglického či nemeckého jazyka.

Tvorba vzdelávacích materiálov

Pre našich klientov sme pripravili nami vytvorené výučbové materiály v ktorých je zahrnutá filozofia našej Jazykovej školy eXtra. Efektívna a praktická výučba prinášajúca výsledky. Vytvorili sme učebnice v 3 rôznych podobách. Angličtina pre začiatočníkov, angličtina pre mierne pokročilých a nemčina pre začiatočníkov. Skĺbiť efektívne vysvetlenie gramatiky, slovnej zásoby a zaujímavých cvičení bola pre nás veľká výzva, avšak, spokojnosť a efektivita vo výučbe s použitím našich učebníc je jasným dôkazom, že naša práca bola vykonaná výborne
Veríme, že naše učebnice budú motiváciou pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o výučbu cudzieho jazyka a dopomôžu im k jednoduchému a ľahšiemu osvojeniu si cudzieho jazyka.

Realizácia vzdelávacích programov

Vďaka našej jazykovej škole E-Xtra zvýšime a zlepšíme jazykové kompetencie u vic ako 100 absolventov a to úplne zdarma.

MT – EduHouse s.r.o.
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Trvanie projektu: 05/2018 – 04/2021

Výška NFP: 123 171,51 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.employment.gov.sk       

Povinné zverejňovanie:

Časť : objednávky

Dátum zverejnenia: 7.1.2020 :   Objednávka č.1/2020 Reklamná kampaň: Objednávka Filma s.r.o.