Kurzy

Pre deti

Kurzy pre všetky deti od najútlejšieho veku, až po ukončenie základnej školy (od 3 do 14 rokov).

Pre študentov

Kurzy anglického a nemeckého jazyka zamerané pre študentov stredných a vysokých škôl.

Pre dospelých

Kurzy anglického a nemeckého jazyka zamerané na zlepšenie komunikačných schopností podľa Vášho želania.

Pre firmy

Kurzy podľa špecifických požiadaviek a potrieb klienta školenými lektormi.

Materské a základné školy

Kurzy pre školy

Jazyková škola e-Xtra ponúka špecializovanú výučba jazykov „šitú na mieru“ pre materské a základné školy, ktorá sa koná priamo v priestoroch vašej školy.

Skupinové kurzy

Výhody kurzu

Individuálne kurzy

Výhody kurzu