Jazykové kurzy ZADARMO

Dovoľujeme si Vás informovať o našej špeciálnej ponuke pre Vás a to vo forme 50 vyučovacích hodín a to úplne zdarma.
leon-vbxyFxlgpjM-unsplash

Sme viac ako jazyková škola. Pre záujemcov o výučbu cudzích jazykov sme od roku 2019 do roku 2021 vytvorili špeciálny program výučby cudzích jazykov a to úplne zdarma. Našou snahou je zvýšenie atraktívnosti vyučovacieho procesu prostredníctvom prvkov autentickosti s maximálnym priblížením sa cudzojazyčnému prostrediu.

Kombinácia našich metód spolu so špeciálne vytvorenými učebnými materiálmi umožnili aktivizovať u klientov ich jazykové schopnosti. Týmto spôsobom sme zabezpečili vzdelávanie pre viac ako 120 absolventov so záujmom o výučbu cudzích jazykov a ich plnohodnotné začlenenie sa v rôznych pracovných oblastiach.

Aj vďaka tejto aktivite sa snažíme o rozvoj a podporu ľudských zdrojov a zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania v Prešovskom kraji.