Kontakt

Banka

Slovenská sporiteľňa

Bankové spojenie

SK0909000000005065581662

Fakturačné údaje

MT – EduHouse s.r.o.
Kvetná 201/2

082 56 Pečovská Nová Ves

IČO: 47990082

DIČ: 2024172590

Pobočka

Prešov

Konštantínova 6
080 01 Prešov

(budova inšpektorátu práce,
1. poschodie)

Pobočka

Sabinov

Námestie Slobody 41
083 01 Sabinov