Služby

Preklady

Kurzy zamerané na maturitné skúšky, prijímacie pohovory na univerzitu a všeobecný prehľad.

Tlmočenie

Kurzy pripravované podľa špecifických požiadaviek a potrieb klienta školenými lektormi.