Občianske združenie

Meníme vzdelávanie k lepšiemu s Eduhouse o.z.

Eduhouse o.z.

O našom združení

Vzdelanie je základom pre budúcnosť detí. Okrem obohatenia občianskeho života slúži ako cesta k úspechu. Kultivuje talent a kreativitu detí, vedie ich k spájaniu sa s ostatnými ľuďmi a inšpiruje ich k objavovaniu a analyzovaniu sveta v ktorom žijú.

Našim zámerom je prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Zameriavame sa na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja verejno-súkromných aktivít, realizácia a podpora odborných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít.

Naše priority

Pomôžte nám splniť sen tým, ktorých úsmev je na nezaplatenie. Dajme rovnakú šancu každému. Aj vďaka vašej podpore pomôžeme realizovať naše priority.

Ako sme vznikli

Občianske združenie vzniklo ako reakcia na podporu a rozšírenie služieb v rámci vzdelávacích možností a aktivít s nadväznosťou na našu niekoľko ročnú činnosť v oblasti vzdelávania. Už viac ako 7 rokov prostredníctvom jazykovej školy eXtra prinášame a vnášame do vzdelávania nové, inovatívne, ale hlavne efektívne prvky, pomáhajúce žiakom k lepšiemu pochopeniu a priblíženiu nového učiva, čo najefektívnejšie.

Uvedomujeme si, že dlhodobá, systematická práca prináša viditeľné výsledky. Okrem spokojných a úspešných absolventov našej školy je pre nás nesmierne dôležitá aj spätná väzba od rodičov. Aj na základe toho bránami našej školy prešli stovky spokojných žiakov.

  • Máme už za sebou úspešne realizované projekty v rámci vzdelávania a aktivít pre využitie maximálnych a efektívnych foriem vzdelávania. Aj vďaka týmto aktivitám malo už viac ako niekoľko stoviek  absolventov možnosť získať kvalitnú formu vzdelávania, čo prispelo  k získaniu nielen nových jazykových zručností, ale najmä schopnosť reagovať na trh práce.
  • Rozhodli sme sa však pomáhať ešte viac. Vďaka občianskemu združeniu Eduhouse chceme rozšíriť ponuku našich činnosti a poskytnúť naše skúseností a know-how širšiemu spektru záujemcov, no hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú a to najmä deťom  zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane MRK. Zvlášť v tejto, pandémiou ovplyvnenej dobe, kedy je potreba vzdelávania a príprava žiakov k návratu do štandardného procesu výučby nesmierne dôležitá.
  • Ponúkame systematické, dlhodobé a efektívne spôsoby vzdelávania vo všetkých oblastiach. Ako deti motivovať nielen k učeniu sa, ale zároveň im v tom procese aj pomáhať. Správna a dlhodobá pomoc prináša v konečnom dôsledku  úspešný výsledok.
  • Spojením skúseností, odbornosti a nadšenia, chceme vytvárať čo najlepšie podmienky pre lepšiu budúcnosť detí. Okrem hlavného garanta s viac ako 40 ročnými skúsenosťami s prácou so sociálne znevýhodnenými osobami a deťmi z MRK, náš tím tvoria pedagógovia a špecialisti v rôznych smeroch vzdelávania.

Naše aktivity

Denné vzdelávacie centrum
Vzdelávanie je cesta k úspechu.
Edukáčik - letný tábor

Správna motivácia detí počas leta.

Tvorba vzdelávacích materiálov

Tvorba materiálov pre vzdelávanie detí.

Športuj pre radosť

Motivujme, pomáhajme a vytvárajme lepšiu budúcnosť.

Language house

Realizácia cudzojazyčnej knižnice ako centra.

Finančná pomoc

Pomôžte naplniť naše plány na rok 2021! Doprajme šancu na kvalitné vzdelávanie všetkým rovnako. Prispieť k rozvoju vzdelávania pre tých, čo to najviac potrebujú môžete aj Vy. Váš príspevok môžete zaslať na číslo účtu občianskeho združenia.

SK06 8330 0000 0028 0195 7602

Vopred ďakujeme.

Fakturačné údaje

EDUHOUSE O.Z.

Hviezdoslavova 18
08301 Sabinov

IČO

53508912

Bankové spojenie

SK06 8330 0000 0028 0195 7602

Otázky