Preklady

Neúradné a úradné preklady z / do anglického jazyka a iných jazykov.

Ponúkame Vám preklady do viac ako 20-tich jazykov. Neváhajte nás kontaktovať a pomôžeme vám pri prekladoch v akomkoľvek jazyku.

Neúradné preklady

 • Všeobecné preklady od 9.50 €

  do slovenčiny / normostrana

 • Odborné preklady od 12.50 €

  do slovenčiny / normostrana

 • Všeobecné preklady od 11.50 €

  zo slovenčiny / normostrana

 • Odborné preklady od 14.50 €

  zo slovenčiny / normostrana

Všeobecné texty: články, abstrakty bakalárskych či diplomových prác, reklamné materiály, študijné materiály, knihy, časopisy, magazíny, katalógy a iné.

Odborné texty: školstvo, veda, technika, lekárstvo, farmácia, elektrotechnika, energetika, strojárstvo, ekonomika, financie, bankovníctvo, právo, stavebníctvo, realitné služby, doprava, zásobovanie, železnice, autobusová doprava, automobilový priemysel, sociálne služby, obchod, turistika, šport a iné.

Úradné preklady

 • 1 normostrana / 1800 znakov od 20.00 €

  Informujte sa o ďalších možnostiach.

Diplomy, rodné listy, pracovné zmluvy, sobášne listy, vysvedčenia, osvedčenia, výpisy z registra trestov, reklamné katalógy, plagáty, propagačné materiály, webové stránky, odborné posudky a pod.

Každý preklad je kontrolovaný ďalšou odbornou osobou (native speakerom), aby sme dosiahli čo najkvalitnejší preklad a tým zabezpečili vašu spokojnosť. Odbornosť a kvalitu prekladov vám zaručujú naši profesionálni prekladatelia s dlhoročnou praxou.

Cena sa môže líšiť podľa typu a obsahu prekladu. Pošlite nám svoj dokument a my vás následne budeme informovať o presných cenách. Všetky podmienky sú dohodnuté vopred, aby sme predišli komplikáciám. Stanovenú cenu vám garantujeme a nikdy ju nemeníme.

Objednávka prekladov