Kurzy pre 3-6 ročné deti

Špecializovaná výučba angličtiny metódou My little english a speak4kids v našej jazykovej škole, alebo priamo v materských školách.

Hlavným cieľom výučby je vzbudiť v deťoch záujem o cudzí jazyk a nenásilnou formou aplikovať rýchlo zapamätateľné prvky akými sú napríklad pieseň, alebo tanec. Týmto hravým spôsobom deťom umožníme osvojenie si jazyka bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, čo môže v konečnom dôsledku výrazne pomôcť pri ďalšom štúdiu jazyka na základnej škole. Podstatným faktorom je tiež vytvorenie pocitu pohodlia a spokojnosti, preto robíme všetko preto, aby sa v našich priestoroch cítili ako doma.

O výučbe

 • Miesto výučby

  Sabinov – Ružová 41
  Prešov – Konštantínova 6

 • Metóda

  speak4kids direct method®
  eXtra method

Cenník kurzu
uvedené ceny sú bez dph. Sme platcami dph.

Individuálna

výučba
15 50 min / osoba
 • frekvencia výučby: podľa dohody
 • platba za každých 8 vyuč. hodín

2 deti

v skupine
9 50 min / osoba
 • 1x týždenne 32 vyučovacích hodín
 • 2x týždenne 64 vyučovacích hodín

skupinová výučba

3 až 6 osôb v skupine
6 45 min / osoba
 • 1x týždenne 32 vyučovacích hodín
  (platba na celý školský rok: 192 eur)
 • 2x týždenne 64 vyučovacích hodín
  (platba na celý školský rok: 384 eur)

Priebeh kurzu

Metóda My Little Englsih

Deti predškolského a školského veku majú v sebe prirodzenú schopnosť naučiť sa viacero jazykov.

Skorá výučba teda môže pomocť k dosiahnutiu lepších výsledkov v neskoršom veku. Vytvorili sme preto špeciálny program s názvom My little english, v ktorom sa deti úplne prirodzenou formou plnou zábavy, atraktívnych materiálov a hlavne efektívnym prístupom, naučia  jazyk intuitívne a s úsmevom. Deti sa učia samy od seba aj pri hre, komunikácii a pozorovaní.

Dôležitou súčasťou výučby  sú nami vytvorené učebné materiály, ktoré boli vytvorené tak, aby v deťoch rozvíjali záujem o anglický jazyk. Vzbudzujeme v nich zvedavosť a túžbu po objavovaní niečoho nového prostredníctvom hry, mimiky, rozprávok – či už čítaním, alebo poznávaním hračiek, ktoré im pomáhajú zapamätať si dané slovíčko či činnosť.

Taktiež využívame najmodernejšiu a najefektívnejšiu speak4kids priamu metódu, rozvíjajúcu bezprostrednú komunikáciu. Práve hry sú to, čo vzbudzuje u detí najväčší záujem o niečo nové. Lektor má na každú vyučovaciu hodinu vopred pripravený a prepracovaný plán výučby tak, aby bola každá minúta využitá naplno, pričom dieťa nemá čas byť rozptyľované.

Ďalšie kurzy pre deti

Pre najmenších

Pre 7-10 ročné deti

Pre 11-14 ročných žiakov

Pre deti

LETNÝ TÁBOR

Poď s nami prežiť leto plné nezabudnuteľných zážitkov! Tohto roku nás už čaká jeho 8. ročník. Ak si vo veku od 5 -14 rokov, máme pre teba pripravených množstvo zaujímavých aktivít, popri ktorých si zdokonalíš angličtinu.