Kurzy pre 11- 14 ročných žiakov

Interaktívna angličtina a nemčina pre žiakov ZŠ

Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program. Žiaci sú motivovaní k tomu, aby si osvojovali nové vedomosti v oblasti anglického a nemeckého jazyka či už formou rozličných hier alebo interaktívneho vzdelávania.

O vyúčbe

Najpodstatnejšou časťou výučby je konverzácia v anglickom a nemeckom jazyku a využitie nadobudnutých poznatkov v praxi. Jedná sa o vytváranie modelových situácií, pričom sa žiakom poskytne priestor na priame využitie anglického a nemeckého jazyka. Osvojovanie nového učiva prebieha interaktívnou formou – vyučovanie je vedené v bezpečnom prírodnom prostredí, výučba nových slov a gramatiky sa strieda s aktivitami a pohybom na umocnenie zážitku a lepšie zapamätanie si učiva.

 • Miesto výučby

  Sabinov – Námestie Slobody 41
  Prešov – Konštantínova 6

 • Metóda

  speak4kids direct method®
  eXtra method

Cenník kurzu

Individuálna

výučba
14 50 min / osoba
 • frekvencia výučby: podľa dohody
 • platba sa realizuje za každých 8 vyuč. hodín vopred

2 študenti

v skupine
8 50 min / osoba
 • 1x týždenne 32 vyučovacích hodín
 • 2x týždenne 64 vyučovacích hodín

skupinová výučba

(3 až 6 osôb v skupine)
5
25
45 min / osoba
 • 1x týždenne 32 vyučovacích hodín
  168 eur (platba za celý školský rok)
 • 2x týždenne 64 vyučovacích hodín
  336 eur ( platba za celý školský rok)

Priebeh kurzu

Ďalšie kurzy pre deti

Pre najmenších

Pre 3-6 ročné deti

Pre 7-10 ročné deti

Pre deti

LETNÝ TÁBOR

Poď s nami prežiť leto plné nezabudnuteľných zážitkov! Tohto roku nás už čaká jeho 8. ročník. Ak si vo veku od 5 -14 rokov, máme pre teba pripravených množstvo zaujímavých aktivít, popri ktorých si zdokonalíš angličtinu.