Pre 3 až 6 ročné deti

Kurz angličtiny v Prešove a Sabinove

O kurze angličtiny


logo-my-little-english

 • Ponúkame špecializovanú výučbu angličtiny, uskutočňovanú v našej jazykovej škole alebo priamo v materských školách.
 • Jazykový kurz v našej jazykovej škole vedieme v učebni, ktorá vytvára dojem detskej izbičky. Chceme, aby sa deti v našich priestoroch cítili ako doma. Sú obklopené učebnými materiálmi, ktoré vzbudzujú u detí ešte väčší záujem o jazyk.
 • Do učenia však vnášame viac. U detí sa snažíme rozvíjať aj ich hudobné či tanečné schopnosti a aj týmto spôsobom ich dokážeme naučiť mnoho nových vecí. Toto zažijú iba u nás. Pieseň či tanečný krok dokáže u detí vytvoriť rýchlo zapamätateľný prvok a napomáha im k rýchlejšiemu osvojeniu si učiva.
 • Naším prvoradým cieľom je vytvoriť u detí pocit spokojnosti, záujmu a hlavne miesta, v ktorom sa cítia ako doma, čo im dáva najvyšší predpoklad zvládnuť cudzí jazyk. Čím viac dáme deťom priestor na ich sebarealizáciu, tým je vyššia šanca preniknutia cudzieho jazyka do ich vedomia bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.

Výhody kurzu

 • komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
 • výučbu vedie kvalifikovaný zahraničný alebo slovenský lektor
 • prepracovaný koncept vzdelávania od 2 do 6 rokov  
 • speak4kids – Direct method
 • vďaka materiálom z anglicky hovoriacich krajín vytvárame prirodzené bilingválne prostredie
 • od prvej až po poslednú minútu sú deti zaneprázdnené angličtinou, vďaka čomu sa sústredia na jazyk počas celej vyučovacej hodiny
 • čaká na nich LILLY & HOPPY and friends a prostredníctvom nich si vybudujú vzťah k jazyku
 • kopec zábavy, hier, športových podujatí, tancov, hra na hudobných nástrojoch – jednoducho všetkého, čo deti milujú

 

O metóde MY LITTLE ENGLISH 

Uvedomujeme si, že deti predškolského a školského veku majú v sebe prirodzenú schopnosť naučiť sa viacero jazykov a čím skôr začnú, tým lepšie výsledky dosiahnu. Vytvorili sme náš špeciálny program MY LITTLE ENGLISH, v ktorom sa deti úplne prirodzenou formou plnou zábavy, atraktívnych materiálov a hlavne efektívnym prístupom, naučia  jazyk intuitívne a s úsmevom.

Myslíme si, že každá dobrá hra v sebe obsahuje aj komunikáciu. Deti sa učia samy od seba aj pri hre, komunikácii a pozorovaní.  Učenie u nás je teda niečo, čo sa „deje“, ak sú vytvorené podmienky. Ponúkame  množstvo materiálov, kníh, DVD filmov, hudobných CD a mnoho ďalšieho, a práve vďaka tomu sa nám darí vytvoriť alebo nahradiť slovenské prostredie za anglické.

Dôležitou súčasťou výučby  sú nami vytvorené učebné materiály, ktoré sú zostavené presne podľa najprísnejších kritérií. Najdôležitejším bodom je to, aby tento materiál rozvíjal v deťoch záujem o anglický jazyk. Vzbudzujeme v nich zvedavosť a túžbu po objavovaní niečoho nového prostredníctvom hry, mimiky, rozprávok – či už čítaním, alebo pozeraním hračiek, ktoré im pomáhajú zapamätať si dané slovíčko či činnosť. Taktiež využívame najmodernejšiu a najefektívnejšiu Speak4Kids priamu metódu, rozvíjajúcu bezprostrednú komunikáciu.

Práve hry sú to, čo vzbudzuje u detí najväčší záujem o niečo nové. Lektor má na každú vyučovaciu hodinu vopred pripravený a prepracovaný plán výučby tak, aby bola každá minúta využitá naplno. To znamená, že dieťa nemá čas na rozptýlenie.